AYT COĞRAFYA

AYT COĞRAFYA

Ürün Hakkında

Coğrafya konularını anlatırken, konudaki her özelliğin daha iyi anlaşılabilmesi ve akılda daha iyi kalabilmesi için harita, şekil, tablo ve grafiklerden yararlanılmıştır. Özellikle konu eksiği olan öğrenciler için eşsiz zenginlikte içeriğe sahiptir. Konu tekrarı yapmak önemlidir. Konu bitiminin arkasından o konuyla ilgili örnek testler çözerseniz konu bilgisi pekişecektir. Haritalar üzerine notlar almak kavradığınız konunun kalıcılığını arttıracaktır. Coğrafya konularını öğrenmenin tek yolu konuyu dinleyip kavradıktan hemen sonra uygulama soruları ile konuyu pekiştirip ardından bir soru bankasından konu ile ilgili sorular çözerek tecrübe kazanmaktır. Böylece her tip soruyu çözme alışkanlığı edinmiş olacaksınız.

Daha Fazla

Ürün İçeriği

DOĞAL SİSTEMLER

Biyoçeşitlilik, Ekosistemler, Enerji Akışı ve Madde Döngüleri, Su Ekosistemleri

Ekstrem Doğa Olayları, Doğa ve Değişim, Küresel İklim Değişimi

BEŞERİ SİSTEMLER I

Nüfus Politikaları, Şehirlerin Fonksiyonları ve Etki Alanları, Türkiye-de Yerleşmeler

Ekonomik Faaliyet Türleri, Doğal Kaynaklar ve Ekonomi, Ekonomik Faaliyetlerin Sosyal ve Kültürel Etkileri, Şehirleşme, Sanayi ve Göç, Geleceğin Dünyası_1

BEŞERİ SİSTEMLER II

Türkiye'nin Ekonomi Politikaları, Türkiye'de Tarım, Ormancılık ve Hayvancılık

Türkiye'de Madenler ve Enerji Kaynakları, Sanayi

Türkiye'de Ulaşım, Ticaret ve Turizm

Türkiye'nin İşlevsel Bölgeleri ve Kalkınma Projeleri

KÜRESEL ORTAM:BÖLGELER VE ÜLKELER

İlk Kültür Merkezleri, Kültür Bölgelerinin Oluşumu ve Türk Kültürü, Küresel Ticaret ve Turizm

Sanayileşme Süreci, Tarım-Ekonomi İlişkisi, Ülkelerin Gelişmişlik Düzeyleri

Uluslararası örgütler, Jeopolitik Konum, Enerji Hatları, Çatışma Bölgeleri

ÇEVRE VE TOPLUM

Çevre Sorunları ve Kirlilik Türleri, Doğal Kaynakların Kullanımı

Doğal Çevrenin Sınırlılığı, Çevre Politikaları, Dünya Mirasına Yönelik Tehditler

Liste
Bu bir dijital dokümandır
Tablet
Tablet uyumludur
Telefon
Telefon uyumludur
Masaüstü
Masaüstü bilgisayar uyumludur
₺500

Ürün Bilgisi

Dil
Türkçe
Katalog